Polityka prywatności i plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY ORAZ SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.STYLISTKACODZIENNEJSZAFY.PL

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady prywatności, plików cookies oraz zasady postępowania z danymi osobowymi w związku z korzystaniem ze strony oraz sklepu internetowego www.stylistkacodziennejszafy.pl (dalej jako „Sklep internetowy”)

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Izabela Sobańska, ul. Dworska 10, 98-200 Sieradz, NIP 8272244625, REGON: 362447976 (zwana dalej „Administratorem”) będąca jednocześnie Usługodawcą i Sprzedawcą Sklepu Internetowego zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Kontakt z Administratorem możliwy pod adresem  ul. Dworska 10, 98-200 Sieradz,

e-mail: izabela@stylistkacodziennejszafy.pl

Dane osobowe

1. Dane osobowe Klienta i Usługobiorcy zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

2. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony danych personalnych czy adresowych oraz informacji dotyczących Klientów Sklepu Internetowego i Usługobiorców w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym oraz nieuprawnioną modyfikacją z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

3. Przekazywanie danych przez Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Umowy Sprzedaży, w tym do wystawienia i przesłania dokumentu sprzedaży, złożenia zamówienia, odstąpienia od Umowy lub złożenia reklamacji, kontaktu e-mailowego oraz do zapisania się na jednorazową bezpłatną konsultację lub newsletter i otrzymywania niezapowiedzianych informacji o usługach i produktach handlowych.

4. Usługobiorca lub Klient Sklepu Internetowego ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, poprawiania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

5. Klient Sklepu Internetowego lub Usługobiorca ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli wcześniej taką zgodę wyraził.

6. W celu realizacji powyższych uprawnień można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

5. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klienta Sklepu Internetowego lub Usługobiorcy podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, a w szczególności w celu przechowywania danych na serwerze, korzystania z systemu mailingowego, realizacji dostawy zamówienia, realizacji płatności, fakturowania oraz korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego.

Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, nieszkodliwe ani dla komputera Klienta Sklepu Internetowego lub Usługobiorcy i jego danych, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu Internetowego lub Usługobiorcy i mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2. Administrator informuje, że podczas pierwszej wizyty w serwisie jest wyświetlana informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie przez Klienta Sklepu Internetowego lub Usługobiorcę tej informacji oznacza, że Klient Sklepu Internetowego lub Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.

3. Administrator informuje, że Klient Sklepu Internetowego lub Usługobiorca za pomocą ustawień przeglądarki internetowej może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, uniemożliwiając przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej.

4. Administrator informuje, że Klient Sklepu Internetowego lub Usługobiorca może w każdej chwili usunąć pliki „cookies”, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

5. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (na przykład może okazać się że niemożliwe jest przejście przez Formularz Zamówienia)

6. Administrator wykorzystuje pliki „cookies” w następujących celach:

a. poprawnego działania i funkcjonowania sklepu,

b. prawidłowego działania procesu zamówienia,

c. dostosowania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta Sklepu Internetowego lub Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego,

d. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/,

e. popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu YouTube LLC z siedzibą pod adresem: 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, Polityka ochrony prywatności YouTube jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/;

f. w celu popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook , którego administratorem jest Facebook Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 lub Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland , Zasady wykorzystania danych Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/about/privacy/.

g. popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com, którego administratorem jest Instagram LLC. z siedzibą w USA, Zasady ochrony prywatności Instagram.com dostępna jest pod następującym linkiem: http://instagram.com/legal/privacy/

7. Administrator informuje, iż silnik Sklepu Internetowego wyposażony jest we wtyczkę pozwalającą na zapisywanie historii ostatnio odwiedzanych przedmiotów przez Klienta Sklepu Internetowego.

8. Administrator zaleca przeczytanie polityk ochrony prywatności wyżej wskazanych firm, aby poznać zasady korzystania z plików „cookies”.

9. Każde zapytanie do serwera na którym przechowywany jest sklep zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym Klienta Sklepu Internetowego lub Usługobiorcy. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

10. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji Klienta Sklepu Internetowego lub Usługobiorcy. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu spoza osób upoważnionych do administrowania serwerem.